Michał Olszewski

Modele biznesowe w praktyce.

Michał Olszewski

Modele biznesowe w praktyce.

Biography

Michał Olszewski specjalizuje się w ideacji, tworzeniu i optymalizowaniu modeli biznesowych oraz szkoleniu przedsiębiorców internetowych. Jego doświadczenie obejmuje również budowanie innowacyjności w środowisku korporacyjnym. W przeszłości był członkiem zarządu funduszu zalążkowego LMS Invest. Wcześniej rozwijał serwisy online dla największych polskich firm medialnych i e-commerce’owych. Angażuje się w liczne projekty związane ze startupami: organizował dwa Startup Weekendy, jako mentor uczestniczył w pięciu kolejnych, współtworzył vlog ZapytajVC. Aktualnie pełni rolę Head Coacha w gdańskim akceleratorze Starter Rocket.