Łukasz Kulicki

Podstawy prawa w małej firmie.

Łukasz Kulicki

Podstawy prawa w małej firmie.

Biography

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie cywilnym. Zajmuje się praktycznymi aspektami działań kooperacyjnych przedsiębiorców, przygotowywaniem i analizą umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakładaniu i obsłudze krajowych oraz zagranicznych spółek prawa handlowego jak również w przeprowadzaniu postępowań z zakresu dochodzenia wierzytelności. Bierze udział w doradztwie prawnym podczas procesów inwestycyjnych.Doświadczenie prawnicze zdobywał pracując jako in­house lawyer w dużych międzynarodowych spółkach technologicznych, renomowanych warszawskich kancelariach prawnych oraz w administracji skarbowej.